Dinner at Sailing Club, Karachi – 24 January 2010

Dinner at Sailing Club, Karachi – 24 January 2010 Those who attended this gathering Altaf Shaikh, 47 Bashir Vistro, 50 Iqbal Jumani, 317 Capt. A. Rashid Abro, 370 Karim Khan Rajput, 406 Aurangzeb Khan, 431 Kazi Zulkader Siddiqui, 671 Lt.Col. Yunus Changezi, 788 Khursheed Parwez Malik, 843 Cdre. Aslam Rana 7179 S.M. Rashid Nabi, 7331 Mahmood Baweja, 7518 Mashhood Qazi, 7851 Junaid Anwar Siddique,...

Read More